Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Bisschoppelijke Concelebratie in de parochie van de Geboorte van de Moeder Gods te Anderlecht

In de Poolstalige parochie van Geboorte van de Moeder Gods in Anderlecht heeft Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg op zondag 5 september 2021 het sacrament van de Goddelijke Eucharistie gecelebreerd met Zijne Excellentie Bisschop Joachim d’Apollonia, hulpbisschop van het Aartsbisdom van België.

Zijne Eminentie werd omringd door priesters en diakens uit de stad Brussel. De homilie werd uitgesproken door de rector van de parochie, aartspriester Pawel Cecha, die met bezieling en theologische stellingen verwees naar het feest van de Moeder Gods.

Vóór de slotzegen dankte Zijne Eminentie Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia voor zijn aanwezigheid en feliciteerde hij de rector van de parochie en het kerkbestuur met de perfecte organisatie van het Feest. Hij sprak zijn voldoening uit over het werk dat in de Pools sprekende parochie van het aartsbisdom wordt verricht in het kader van de universaliteit van de Orthodoxe Kerk, waarbij hij niet naliet te onderstrepen dat juist deze parochie een voorbeeld is dat navolging verdient voor de oplossing van het canonieke probleem van de orthodoxe diaspora.

Hij dankte ook de heer Julien Milquet, Schepen voor Religieuze Aangelegenheden van de Gemeente Anderlecht, voor zijn aanwezigheid, evenals de televisiezender van de Kerk van Polen, Cerkiew.pl, die een rechtstreekse uitzending van de Goddelijke Liturgie verzorgde.

Na afloop volgde, met inachtneming van alle gezondheidsprotocollen voor de aanpak van de pandemie, een voor iedereen toegankelijke receptie in open lucht op het terrein voor de parochiekerk.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar