Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Naamfeest van de Bisschop van Apollonia in Brussel.

De Synaxis van de heilige en rechtvaardige voorouders van Heer, Joachim en Anna, het naamfeest van Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia, werd in het Aartsbisdom België op 9 september gevierd met een pontificale Goddelijke Liturgie onder voorzitterschap van de bisschop, in de parochie van de H. Marina te Brussel.
Bij de slotzege en wegzending dankte Zijne Excellentie Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, de aanwezige en concelebrerende geestelijken die, de rector van de parochie voor zijn hartelijke gastvrijheid, de medewerkers van de centrale administratie van het Aartsbisdom en de deelnemers voor hun aanwezigheid op het feest van de heilige ouders van de Alheilige Moeder Gods, en wenste dat zij een voorbeeld zouden zijn voor het leven en op de weg van iedere christen.