Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Versoepeling van de maatregelen alleen in Vlaanderen en Duitstalig landsdeel. In Brussel en Wallonië blijven de strenge maatregelen van kracht

Ingevolge het Overlegcomité van 17 september 2021 en de publicatie van het ministerieel besluit van 27 september 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, treden nieuwe versoepelingen in werking op 1 oktober 2021 enkel in het Vlaams Gewest en in het Duitstalig landsdeel. Inderdaad is het mondmasker er vanaf 1 oktober 2021 niet langer verplicht tijdens erediensten.

In Wallonië en Brussel geldt de mondmaskerplicht wel nog. Dit is een gevolg van een besluit van de Waalse en van de Brusselse regering dat wilt dat het dragen van maskers op openbare plaatsen, en dus ook in kerken en ander gebedshuizen, gehandhaafd blijft. In Brussel blijven bovendien alle sinds 27 juni van kracht zijnde maatregelen die in ons protocol zijn opgenomen, van kracht, met name:

– kerken bieden plaats aan maximaal 200 gelovigen binnen en 400 buiten (kinderen onder de twaalf jaar, de priester en stewards niet meegerekend);
– maskers moeten worden gedragen in het gebouw;
– sociale afstand moet worden gerespecteerd (1,5 meter tussen elke groep van 8 personen);
– fysiek contact tussen personen is verboden, behalve tussen leden van hetzelfde huishouden.

Meer in het algemeen blijven voorzichtigheid en gezond verstand in alle omstandigheden geboden. Het virus is nog niet helemaal bedwongen. Samen met de autoriteiten van ons land roepen we hierbij nogmaals iedereen op zich alsnog te laten vaccineren, in het belang van de eigen gezondheid én die van de medemens.

 

In het Aartsbisdom, te Brussel, op 1 oktober 2021
+ Metropoliet Athenagoras van België