Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Professor in de psychologie Vassilis Saroglou – Winnaar van een prestigieuze prijs

Op 4 oktober 2021 vond in Brussel in het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) de uitreiking plaats van de prijzen van het FNRS (Fonds National de la Recherche Scientifique) aan vijf universiteitsprofessoren uit de Federatie Wallonië-Brussel (en vijf uit Vlaanderen – FWO), die elk op hun gebied gerenommeerd zijn en de kennisgrenzen hebben verlegd. De officiële prijsuitreiking vond plaats in aanwezigheid van Koning Filip, politici en academische persoonlijkheden, Zijne Eminentie metropoliet Athenagoras van België, en talrijke studenten van verschillende universiteiten.

De FNRS-wetenschapsprijzen, de hoogste onderscheiding in het land, worden om de vijf jaar toegekend. De vijf prijzen bestrijken drie hoofdgebieden van de wetenschap, twee in de fundamentele en klinische biomedische wetenschappen, twee in de fundamentele en toegepaste exacte wetenschappen en één in de menswetenschappen en sociale wetenschappen. De Prijs voor Menswetenschappen en Sociale Wetenschappen werd toegekend aan de heer Vassilis Saroglou, van Griekse nationaliteit, hoogleraar Psychologie van de Religies aan de UCLouvain (Louvain-la-Neuve).

Mr. V. Saroglou studeerde theologie (Athene), godsdienstwetenschappen, filosofie en psychologie (Leuven) en werkte als professor en onderzoeker in Frankrijk (Lille) en in de Verenigde Staten (College of William & Mary, Arizona State University, New York University). Hij is actief in vele internationale organisaties als voorzitter van de International Association for the Psychology of Religion en van de International Academy of Religious Sciences (andere voorzitters uit de orthodoxe wereld zijn professor Nikos Nissiotis en metropoliet Damascene van Zwitserland). Zijn onderzoekswerk situeert zich op het gebied van de psychologie van de godsdiensten in relatie tot de persoonlijkheidspsychologie en de sociale, morele en interculturele psychologie.

In de officiële verklaring van het FNRS, gebaseerd op de werkzaamheden van de internationale wetenschappelijke commissie die de prijs uitreikt, worden de redenen voor de toekenning van de prijs uiteengezet:
“Op het gebied van de psychologie onderscheidt professor Saroglou zich door de manier waarop hij in staat is geweest uiteenlopende denkrichtingen samen te brengen, waardoor een multidisciplinair deelgebied is ontstaan en aldus een reeks relevante en fundamentele vraagstukken aan de orde zijn gesteld die van belang zijn voor de samenleving als geheel. Zijn reputatie berust niet alleen op een uitstekende staat van dienst op het gebied van wetenschappelijke publicaties, maar ook op zijn betrokkenheid bij diverse internationale organisaties en een bijzondere en breed gedragen uitstraling en leiderschap als intellectueel. Zijn werk, met als drijvende kracht de interculturele ontwikkeling van de godsdienstpsychologie, wordt erkend als gedurfd en vernieuwend, in de zin van de ontmoeting tussen de experimentele methodologische benadering die door de persoonlijkheids- en sociale psychologie wordt gevolgd en de historische en culturele benadering die eigen is aan de wetenschappen van de godsdiensten.