Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

De voorzitter van de CEC op bezoek bij de metropoliet van België

De Zeer Eerwaarde Dominee Christian Krieger, voorzitter van de Raad van Europese Kerken (CEC), werd op 15 oktober 2021 ontvangen door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, op de zetel van het Aartsbisdom in Brussel.
De bijeenkomst vond plaats in een zeer warme sfeer, waarbij de Metropoliet werd geïnformeerd over de huidige activiteiten van de CEC, en waarbij van gedachten gewisseld werd over onderwerpen van gemeenschappelijk belang en mogelijke gecoördineerde acties. Voorzitter Krieger verwees in het bijzonder naar de Algemene Vergadering van de CEC die in 2023 in Estland zal plaatsvinden, maar ook naar de oprichting van een nieuw Platform voor de Oecumenische Dialoog van de Europese Kerken, dat in 2026 operationeel zou moeten zijn.