Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Bijeenkomst van de Redactiecommissie van de Dialoog met de Anglicaanse gemeenschap in Ierapetra, Kreta.

Na een onderbreking van twee jaar kwam de redactiecommissie van de Internationale Commissie voor de Theologische Dialoog tussen orthodoxen en anglicanen van 18 tot 23 oktober 2021 bijeen in een centraal gelegen hotel te Ierapetra op het eiland Kreta.

Aan orthodoxe zijde werd de ontmoeting bijgewoond door Metropoliet Athenagoras van België – Orthodox voorzitter (Oecumenisch Patriarchaat), Aartspriester George Dragas (Patriarchaat van Jeruzalem), professor Bogdan Louvartic (Patriarchaat van Servië), professor Nathan Hop (Kerk van Albanië) en de orthodoxe secretaris Aartspriester Christos Christakis. De Anglicaanse zijde werd gevormd door Aartsbisschop Dr. Richard Clarke – de Anglicaanse voorzitter, de Bisschop van Norwich Dr. James Graham, alsmede de Eerwaarde Kanunniken Dr. Alison Joyce, Sarah Rawland Jones, Neil Vaïngers en de Anglicaanse secretaris William Adam.

De commissie werkte aan de andere tekst met betrekking tot euthanasie en het levenseinde, en maakte het document klaar voor de komende plenaire vergadering. De Commissie heeft ook de volgende thema’s bestudeerd: orgaandonatie en -transplantatie, alsmede het huwelijk.

De Commissie genoot van een Abraham waardige gastvrijheid Abraham van Zijne Eminentie Metropoliet Cyrillus van Hierapolis en Sitia, en betuigt haar dank aan Zijne Eminentie en zijn medewerkers, en in het bijzonder aan zijn vicaris-generaal, Archimandriet Ambrosios Skarvelis.

De leden van de Commissie brachten een bezoek aan het patriarchale en Stavropegische klooster van de Allerheiligste Akrotiriani en de H. Johannes de Theoloog van Toplou in Sitia, waar zij dineerden en werden rondgeleid door de Hegumen van het klooster, Archimandriet Ambrosios en de vroegere Archimandriet Philotheos. Zij werden ook rondgeleid door het kerkelijk museum van het klooster, waar zij belangrijke stukken van de rijke geschiedenis konden bewonderen.

De volgende plenaire vergadering van deze Dialoog zal, met Gods wil, in oktober 2022 in het Penteli-klooster (Athene) plaatsvinden.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar