Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Patroonsfeest van de Orthodoxe Kathedraal van Brussel en priesterwijding

Op zondag 7 november 2021 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de Kathedraal ter gelegenheid van het feest van de Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriël van Brussel. Concelebranten waren Zijne Eminentie aartsbisschop Job van Telmessos, Zijne Excellentie bisschop Dossitheos (patriarchaat van Georgië in België), Zijne Excellentie bisschop Ioachim van Apollonia (hulpbisschop van het Aartsbisdom van België). Zij waren omringd door priesters en diakens van het aartsbisdom. Onder de aanwezigen op het parochiefeest bevonden zich Zijne Excellentie de ambassadeur van Griekenland in België, de heer Dionysios Kalamvrezos met zijn echtgenote en andere leden van het Griekse corps diplomatique, Archon Dr. Constantin Vamvakas met zijn echtgenote, de voorzitter van de Griekse gemeenschap van Brussel, de heer Dimitrios Argyropoulos, gelovigen uit Nederland, alsmede monnik Pachomos van het Karakallou-klooster op de Athos-berg.

Tijdens de Goddelijke Liturgie werd diaken van het Aartsbisdom Quinten Koning priester gewijd. Hij wordt vicaris van de parochie van de Boodschap aan de Moeder Gods in Antwerpen. De nieuwe priester is afkomstig uit Nederland, gehuwd en heeft vier kinderen.

In zijn toespraak markeerde Zijne Eminentie de grote waarde van het priesterschap, wat met niets anders te vergelijken valt, terwijl hij benadrukte dat bij menselijke zwakheden de Goddelijke Genade te hulp komt. Vervolgens verwees hij, de afkomst van de gewijde priester indachtig, naar de heilige Willibrord, de eerste bisschop van Utrecht en apostel van Nederland, wiens nagedachtenis op 7 november wordt gevierd, en hij moedigde de pas gewijde priester aan om de taak van missionaris op zich te nemen en voortdurend van Christus te getuigen. Meer concreet zei hij: “Binnenkort zult u samen met vader Philadelphos dienen in onze historische parochie van de Boodschap aan de Moeder Gods in Antwerpen, nu vader Angelos Kamalidis heeft besloten om na 41 jaar dienst met pensioen te gaan. Je bent geroepen om te dienen in de op één na grootste stad van ons land, een multiculturele stad die bekend staat om haar grote zeehaven. Je bent geroepen tot een liturgisch, pastoraal, spiritueel en filantropisch werk van groot belang. Je bent ook geroepen tot evangelisatie, in de eerste plaats om onze eigen orthodoxe christenen te bekeren tot een waarachtig christelijk leven. Tevens ben je geroepen om het Woord van de Heer te verkondigen en hen die bij jou en onze Kerk aankloppen te verwelkomen en te begeleiden op de weg van de Heer. In de wetenschap dat Goddelijke Genade aanvult wat ontbreekt, ben je hier vandaag om de tweede graad van het priesterschap te ontvangen. Mogen het Heilig Evangelie, het Kostbaar Kruis en het Heilig Altaar – de drie die de voorbereiding van de Troon van de Tweede Parousia voorstellen – het centrum van uw priesterroeping en -ambt zijn! Het Heilig Evangelie voor de prediking van het Woord van God en de openbaring van Jezus Christus. Het Heilig Kruis om u te herinneren aan de oproep van Christus, de Hogepriester: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen.” (Mc 8,34), want het priesterschap is een offerande en een kruis. Het Heilig Altaar, tenslotte, voor de voltrekking van de sacramenten, die het Rijk Gods openbaren in de wereld en in de geschiedenis, en de mensen op het pad naar het eeuwig Rijk Gods brengen.

Na de Goddelijke Liturgie volgde in het parochiecentrum een receptie voor de gelovigen ter gelegenheid van het patroonsfeest en de priesterwijding.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar