Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Het feest van de Heilige Martinus van Tours in Brussel

Op donderdag 11 november 2021 heeft Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie gevierd in de parochie van de heiligen Silouan de Athoniet en Martinus van Tours, in de gemeente Sint-Gillis (Brussel), ter gelegenheid van het feest van een van haar beschermheiligen.

Na de lezing van de perikoop van het Heilig Evangelie gaf Metropoliet Athenagoras vaderlijk theologisch onderricht door in zijn homilie de sterke punten van deze evangelietekst te analyseren en door ter gelegenheid van zijn feestdag enkele woorden aan het leven van de heilige te wijden. De heilige Martinus leefde in de vierde eeuw. Vanaf zijn prille jeugd ging hij in de leer over het Woord van de Heer. Op 15-jarige leeftijd ging hij in het leger in dienst van de keizers Constantijn en Julianus. Na zijn doop ging Martinus naar de heilige Hilarion, bisschop van Poitiers in Frankrijk. Na een degelijke opleiding werd hij priester gewijd en later bisschop van Tours. Hij onderscheidde zich door een heilig leven te leiden en door belangrijke diensten die hij zijn gelovigen bewees. Hij zorgde ook voor catechisatie van de bevolking. Hij was zeer populair en werd omringd door 80 discipelen die hem hielpen bij zijn werk en onderricht. Op 81-jarige leeftijd werd hij ziek en gaf zijn ziel aan de Heer.

Vóór de wegzending feliciteerde Zijne Eminentie de priester en de diaken van de parochie met het verrichte werk, en dankte de priesters en diakens die waren gekomen om te concelebreren met aan het hoofd de Zeer Eerwaarde Vicaris Generaal Vader Philadelphos Kafalis. Hij dankte ook Zijne Excellentie Mgr. Joachim van Apollonia, hulpbisschop van het Aartsbisdom, die bij de plechtigheid aanwezig was in gebed.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar