Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Communiqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel – De Orthodoxe Bisschoppenconferentie (BOCB) van de Benelux werd op dinsdag 16 november 2021 bijeengeroepen voor haar 23e vergadering. Deze ging door per videoconferentie, onder voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat), met deelname van Zijne Excellentie Bisschop Luka (Patriarchaat van Servië), Zijne Eminentie Metropoliet Serafim (Patriarchaat van Roemenië), Zijne Excellentie Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië), Zijne Excellentie Bisschop Dositheus (Patriarchaat van Georgië) en Zijne Excellentie bisschop Joachim van Apollonia (hulpbisschop van het Orthodox Aartsbisdom van België – Oecumenisch Patriarchaat).
De bisschoppen bespraken de gezondheidstoestand door het opnieuw uitbreken van de pandemie in de drie Benelux-landen en de gevolgen van de opgelegde beperkingen voor bijeenkomsten in de kerken. Zij werden door de voorzitter geïnformeerd over de ontmoetingen die hij, als hoofd van de orthodoxe kerk, had met de eerste ministers van België en Luxemburg over dit onderwerp en over de bewustmaking voor de vaccinatie tegen het coronavirus. Gezien de nieuwe opleving van de pandemie en de huidige medische gegevens blijkt dat tot nu toe, naast de maatregelen ter bescherming van de gezondheid, vaccinatie het meest doeltreffende middel tegen de verspreiding van de ziekte is. De hiërarchen moedigen de gelovigen aan deze beschermende maatregelen in acht te nemen en de hulp van de geneeskunde te aanvaarden. Natuurlijk heeft ieder mens de vrijheid om naar eer en geweten te kiezen.
Zoals bij overige erediensten stemden de bisschoppen in met de oprichting en de werking van een vertrouwenscommissie voor de gehele Benelux, die zich zal bezighouden met eventuele problemen van misbruik binnen de Kerk.
Ook de kwestie van de gevangenisaalmoezeniers en hun statuut in België en Nederland werd door de hiërarchen aan de orde gesteld, die hun pastorale bezorgdheid over deze kwestie uitten.
De bisschoppen bespraken ook de toestand en de vooruitgang van de aanwezigheid van de Orthodoxe Kerk in Nederland en wisselden informatie en nieuws uit hun respectieve bisdommen uit.
De volgende bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux is gepland voor 16 juni 2022.
De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de 4e Preconciliaire Panorthodoxe Conferentie, die in juni 2009 in Chambésy (Genève) bijeenkwam.