Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux Aansporing van de gelovigen om zich te laten vaccineren 17 november 2021

Dierbare broeders en zusters in Christus,
De periode van het liturgisch jaar die ons voorbereidt op het grote feest van de Geboorte van onze Heer en Verlosser Jezus Christus is opnieuw aangebroken. Wij wensen het feest te kunnen vieren zonder de beperkende maatregelen van vorig jaar. Gezien de nieuwe opflakkering van de pandemie en de huidige medische gegevens, waaruit blijkt dat tot nu toe, naast de maatregelen ter bescherming van de gezondheid, vaccinatie het meest doeltreffende middel is tegen de verspreiding van de ziekte, moedigen wij de gelovigen aan deze beschermingsmaatregelen in acht te nemen en de hulp van de geneeskunde te aanvaarden. Vanzelfsprekend heeft iedereen de vrijheid om in volle bewustzijn te kiezen.

Wij bidden voor de genezing van de zieken, maar ook voor de vergeving van de zielen van hen die aan deze ziekte zijn gestorven.
Wij wensen de artsen, verplegers en verzorgers, mannen en vrouwen, die deze ziekte bestrijden en de zieken verzorgen, het allerbeste toe en danken hen daarvoor.
Tot slot wensen wij alle orthodoxe christenen in onze bisdommen toe dat zij de feesten van de Geboorte en Theofanie van Christus mogen vieren in geestelijke vreugde, in goede gezondheid van ziel en lichaam en in de Genade van God!