Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Delen van het Basiliosbrood van het Aartsbisdom België

Op zondag 9 januari 2022 werd de Vespersdienst gevierd in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel, gevolgd door de ceremonie van het delen van het Basiliosbrood namens het Aartsbisdom België.

 

Het Vesperdienst werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, bijgestaan door Zijne Excellentie bisschop Joachim van Apollonia. Ook de Zeer Eerwaarde Aartsbisschop Georges Kourieh van de Syrisch-Jacobitische Kerk was aanwezig.

 

Aan het einde van het Vesperofficie dankte Zijne Eminentie in zijn toespraak God voor het afgelopen jaar en in het bijzonder voor het feit dat Hij ons heeft toegestaan Hem te verheerlijken en te aanbidden in geopende kerken, wat niet altijd en overal het geval is. Vooral in de landen waar wij wonen, zijn er veel mogelijkheden om naar de geopende kerken te gaan, maar vele mannen en vrouwen, zelfs zij die orthodox zijn, blijven onverschillig tegenover God en het leven van de Kerk, en verliezen zo “de gemeenschappelijke zin van ons leven, dat van het leven in Christus in de Kerk”. Zo nodigde hij de gelovigen uit hun geestelijke strijd te intensiveren en onze andere broeders te inspireren tot het leven van de Kerk.

 

Hij riep ook op tot voortzetting van de strijd tegen de pandemie, door de gezondheidsautoriteiten voorgestelde maatregelen in acht te nemen, waarbij hij benadrukte dat niet het geloof, maar de gelovigen door het coronavirus in gevaar zijn gebracht. Aldus, zei hij, “in plaats van medelijden met onszelf te hebben, is het beter te bidden en elkaar te beschermen”.

 

Hij verwees ook naar belangrijke gebeurtenissen van het Aartsbisdom in het afgelopen jaar, maar ook voor het komende jaar, terwijl hij de gelovigen opriep te blijven bidden voor de eenheid van de orthodoxe Kerk en het herstel van de eenheid van de christenen.

 

De ceremonie werd vereerd door de aanwezigheid van de Vice-Voorzitter van de Europese Gemeenschap, de heer Margaritis Schinas, de Consul-Generaal van Griekenland in België, de heer Vassilios Zarbalis, de Eerste Adviseur van de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie, de heer Antonios Papadopoulos, de militaire vertegenwoordigers van Griekenland bij de NAVO onder leiding van Admiraal Ioannis Pavlopoulos, en de Atchon Ekdikos, de heer Georgios Petrou.

 

Hoewel hun komst werd verwacht, hebben Zijne Excellentie Bisschop Dossitheos van het Patriarchaat van Georgië en Zijne Excellentie de Griekse Ambassadeur in België, de heer Dionysios Kalamvrezos, op het laatste ogenblik laten weten dat zij niet aanwezig konden zijn.

 

Vervolgens verdeelde Zijne Eminentie het Basiliosbrood onder de officiële genodigden, geestelijken en gelovigen.

 

 

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar