Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Feest van de heilige Hilarius Bisschop van Poitiers en Winterexamens aan de Byzantijnse Muziekschool van het Aartsbisdom België

De School voor Byzantijnse Muziek en Zangkunst van het Aartsbisdom België heeft op zaterdag 15 januari 2022 haar beschermheilige, de heilige Hilarius, bisschop van Poitiers, geëerd.

De Metten en de Goddelijke Liturgie werden gevierd in de gastvrije parochie van de Heilige Marina in Brussel door de Vicaris-generaal van het Aartsbisdom, Eerwaarde Archimandriet Philadelphos Kafalis, in aanwezigheid van het onderwijzend personeel en de leerlingen van de School.

Vóór de wegzending bracht vader Philadelphos aan allen de vaderlijke wensen over van Zijne Eminentie metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, die voor andere pastorale taken in Nederland was, terwijl hij de leraren en de leerlingen feliciteerde met hun verwezenlijkingen in de school. Hij sprak ook de hoop uit dat de School voor Byzantijnse Muziek een kweekvijver zou worden voor jonge en getalenteerde zangers die met de koren van ons aartsbisdom zouden kunnen werken.

Na afloop werd een gedachtenisdienst gehouden voor alle overleden zangers die hun diensten hadden aangeboden in België, Nederland en Luxemburg, en aan een student die recent was overleden.

De gezangen werden verzorgd door het koor van de school. Er vond ook een zegening van het Basiliosbrood plaats, onder het zingen van nieuwjaarsliederen geïnspireerd op de traditie van het eiland Chios.

Vervolgens werden de winterexamens 2021 – 2022 afgenomen op de hoofdzetel van de school, in de aartsbisschoppelijke bibliotheek. Meer dan 40 studenten, die allemaal uitstekende resultaten behaalden, namen hieraan deel.

De commissie van examinatoren bestond uit de leraren vaders Konstantinos Dedes en Antonios Tarlizos; mevrouw Despina Gaspari, Maria Noussis en Chryssoula Psimouli-Magoula; en de heer Christos Papakonstantinou.

De aanwezigheid aan het begin van de middag van Zijne Eminentie metropoliet Athenagoras van België, die het examenproces kwam volgen, bracht grote vreugde. Hij feliciteerde allen en moedigde hen aan de werkzaamheden van de school met dezelfde liefde en ijver voort te zetten.

Een ander heuglijk moment was de online verbinding van Dr. Georgios Konstantinou, die nooit heeft opgehouden het werk en de activiteiten van de Aartsbisschoppelijke Muziekschool met enthousiasme te omringen en met liefde te steunen.

 Tot slot dankte de directeur, vader Konstantinos Dedes, Zijne Eminentie, onze Metropoliet, voor de eer van zijn aanwezigheid. Daarna dankte hij de leraren, leerlingen en supporters van de school en wenste dat God ieder van hen zou verlichten en bekrachtigen, en aan iedere leerling de goddelijke betekenis van de troparia zou openbaren door de voorbeden van de heiligen van onze Kerk die de kerkzang zo goed hebben gediend.

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar