Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Vespers van de zondagen van de Grote Vasten

Om zijn christenen te helpen in hun spirituele strijd tijdens de periode van de Grote Vasten kondigt het Orthodoxe Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg aan dat de Vespers van de zondagen van de Grote Vasten afwisselend zullen gevierd worden in één kerk in Brussel, met inachtneming van de door de bevoegde autoriteiten voorziene maatregelen ter bescherming tegen de pandemie en de voorziene aanwezigheid van de gelovigen tijdens erediensten. Deze vesperdiensten gaan door volgens de kalender hieronder, van 18u00 tot 19u30, telkens met een homilie van een kwartier.