Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Priesterwijding in de schoot van de Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent

Op zondag 27 februari 2022 had in Gent de priesterwijding plaats van Diaken Barnabas Genbrugge, die voortaan als priester de parochie zal bedienen. Het was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg die voorging in deze viering, en omringd was van Zijne Eminentie Metropoliet Joseph van Buenos Aires en Exarch van Zuid-Amerika en Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia, en enkele priesters en diakens. Onder hen vermelden we graag de aanwezigheid van Priestermonnik Bartholomeos van het Patriarchaal Monasterium van de Heilige Johannes de Doper in Essex.

In zijn toespraak vóór de wijding zei Metropoliet Athenagoras onder meer: “De handoplegging (de zogenaamde wijding) is het tastbare teken van de overdracht van de Heilige Geest van de ene naar de ander. De wijdende bisschop geeft deze, als drager van de priesterlijke genade van de Heilige Geest, door aan de nieuw gewijde presbyter. Dit door God gegeven mysterie garandeert ons de waarheid van het feit – en dit is echt een geschenk van God – dat inderdaad tijdens de handoplegging door de bisschop de Heilige Geest wordt overgedragen aan de gewijden, ongeacht de heiligheid of waardigheid van de bisschop of de wijdeling. Dit is precies wat er gebeurt tijdens de viering van alle sacramenten door de bisschoppen en de priesters”.

Hij had het ook over de moeilijke tijden waarin we leven en waarin onze samenleving alsmaar meer de rug toekeert naar God en zijn Kerk: We leven immers in een geseculariseerde wereld, waarin nog weinig plaats is voor God en godsdienstbeleving. De zondag is helaas niet echt meer de ‘Dag des Heren’. Velen zien de zondag als een dag waarin je doet wat je graag doet. Een dag voor eens lekker uit te slapen, voor een heerlijk ontbijt, om aan sport te doen of naar een match te gaan kijken, om gewoon gezellig met de familie door te brengen; maar niet meer de dag die God geschapen heeft als een rustdag, toegewijd aan God. Het lijkt bijzonder moeilijk om onze jongeren en algemeen mensen te inspireren. Het lijkt alsmaar moeilijker mensen aan te moedigen zichzelf en hun familieleden enig geestelijk voedsel te gunnen. En welk geestelijk voedsel? Het Lichaam en Bloed van Christus; dit is van deelgenoot te worden aan goddelijke dingen, deelgenoot aan de grote mysteriën die ons één maken met God en zijn Heilige Kerk”.

Verder stelde hij de wijdeling gerust: “Wees niet bang! Je bent immers niet alleen, je hebt ook de steun en bijstand van jouw lieve echtgenote Sofia, en van jullie lieve kinderen, maar ook van jouw goede geestelijke vader en van de Vaders Dominique en Paolo, die je vandaag – samen met de ganse parochiegemeenschap – als een medepriester onthalen! De rol van de presbytera, de vrouw van de priester, mag in de Orthodoxe Kerk niet worden verwaarloosd. Ze staat altijd aan de zijde van haar echtgenoot, de priester, en is aanwezig in alle liturgische vieringen, als een moederfiguur, als een voorbeeld, heel nederig, maar toch present. Op dit heilig moment bidden we tot God, dat Hij haar verlichte en helpe in haar taak en alom-aanwezigheid als luisterend oor en raadgevende stem”.

Vader Barnabas is inderdaad gehuwd en vader van twee zoontjes. Hij is van opleiding architect en werd in 2014 door Metropoliet tot diaken gewijd. Het was Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos die hem de naam ‘Barnabas’ toevertrouwd, opdat ze “voortaan samen hun naamfeest kunnen vieren”, aldus de Patriarch.

De Parochie van Gent telt nu dus drie priesters: Protopresbyter Dominique Verbeke, die de rector is; Aartspriester Paolo Perletti, die tevens hoogleraar is van de Universiteit van Milaan; en de nieuwgewijde Priester Barnabas. God zegene hen en make hij altijd waardig!

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar