Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Metropoliet Athenagoras, de aartsbisschop van de Orthodoxe Kerk in België, over de situatie in Oekraïne

Wat er zich heden in Oekraïne afspeelt, stemt ons bijzonder droevig en veroordelen wij ten stelligste. Deze oorlog treft miljoenen onschuldige mensen. Daarom moeten de vijandelijkheden onmiddellijk worden gestaakt en moet president Poetin de militaire operaties stopzetten. Het is van het grootste belang dat men in alle sereniteit aan de gesprekstafel zit, want als orthodoxe christenen veroordelen we geweld en agressie. Bovendien wordt een oorlog tussen christenen als een broederoorlog gezien.

De meesten van ons kennen de oorlog in Europa uit de verhalen van onze ouders en grootouders, uit de geschiedenis verhaald in films en boeken. Deze aanval op een vreedzame en soevereine natie herinnert er ons helaas aan dat het werk voor de vrede in de wereld nooit voltooid is.

Het Orthodox Aartsbisdom van België mag niet stilzwijgen. Laten we samen bidden opdat het gezond verstand deze moorddadige oorlog doet stoppen en dat de verantwoordelijken ervan de weg van respect en tolerantie terugvinden! We reiken de hand aan al onze broeders en zusters die door deze oorlog lijden en openen ons hart.