Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Filoxenia: Nieuwe raad van bestuur voor de filantropische commissie van het Orthodoxe Aartsbisdom van België

Op maandag 28 maart 2022 vond in de kantoren van het orthodoxe aartsbisdom de verkiezing van de nieuwe Raad van Bestuur van de filantropische commissie “Filoxenia” plaats.
Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België zit de nieuwe Raad van Bestuur voor. De rol van de vice-president zowel als die van de coördinaor wordt verzekerd door mevrouw Marie-Myrtille Marichal. Mevr. Anaïs Vathi werd verkozen tot secretaris, Mevr. Aspa Limniou tot penningmeester. De andere leden van de Filantropische Commissie zijn: de dames Despoina Gaspari, Tania Dimou, Ekaterini Koulouri, Nektaria Margaroni en Georgia Tsaklaganou. De rol van geestelijk adviseur van de vzw “Filoxenia” is toegewezen aan de eerwaarde vader Pawel Cecha.

Filoxenia, naar aloude orthodox-christelijke traditie, wil mensen in nood bereiken en nodigt ook vrijwilligers uit om te investeren in het bereiken van dit doel.
In een geest van absolute samenwerking en solidariteit met de parochies en hulpcentra aanwezig in België, Nederland en Luxemburg, zal “Filoxenia” handelen volgens de volgende 4 lijnen:

a) Filantropische Diakonia: bezoeken en ondersteuning aan instellingen zoals tehuizen, gevangenissen, weeshuizen, distributie van materialen, voedsel, kleding, enz.
b) Pastorale zorg: Pastorale zorg voor patiënten in instellingen of thuis.
c) Ecologie – Jeugd – Onderwijs: Orthodoxe ecologie met milieu-educatie, programma’s van het Oecumenisch Patriarchaat, enz.
d) Maatschappij en cultuur: versterking van sociale netwerken, pastorale en culturele excursies, liefdadigheidsevenementen, enz.

Contact: [email protected]
Bankgegevens: Filoxenia vzw
IBAN: BE02 3631 9565 8740
BIC : BBRUBEBB