Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

4e Zondag van de vasten in Rotterdam

Op 3 april 2022, de zondag van de heilige Johannes Klimakos, de vierde zondag van de Heilige en Grote Vasten, bracht Zijne Eminentie de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg een pastoraal bezoek aan Nederland en meer bepaald aan Rotterdam.

‘s Ochtends ging hij voor in de interorthodoxe Goddelijke Liturgie voor de Zondag van de Orthodoxie in de kathedraal van de heilige Nicolaas in Rotterdam, omringd door Hunne Excellenties Bisschop Dositheos van het Patriarchaat van Georgië en Bisschop Joachim van Apollonia; met deelname van de Zeer Eerwaarde priestermonnik Jacob van het Klooster van Simonos Petra van de berg Athos en leden van de Nederlandse geestelijkheid. De gezangen werden verzorgd door de koren van de Kathedraal en het Nederlandstalig koor van de parochie van Eindhoven; de homilie werd uitgesproken door Zijne Eminentie. Aan het einde van de Goddelijke Liturgie sprak Zijne Eminentie zijn vreugde uit over het feit dat hij, na twee jaar van beperkingen als gevolg van de pandemie, de jaarlijkse interorthodoxe concelebratie nieuw leven kon inblazen en aldus opnieuw een groot aantal gelovigen in de kerk bijeen konden komen. Hij liet niet na de rector van de kathedraal en bisschoppelijk vicaris van Nederland, Protopresbyter van de Oecumenische Troon Ioannis Psomas, te danken voor de organisatie en de gastvrijheid die de parochie bood; alsmede de concelebrerende hiërarchen, Hunne Excellenties de bisschoppen Dositheos en Joachim; de geestelijken van het Aartsbisdom en andere orthodoxe aanwezigheden uit Nederland; de zangers en alle gelovigen die bij de Goddelijke Liturgie aanwezig waren en die vanuit de vier hoeken van het land waren gekomen.

‘s Avonds vond in de heilige Nicolaaskathedraal in Rotterdam de berouwvolle vespers plaats, voorgezeten door Zijne Eminentie de Metropoliet, omringd door Zijne Excellentie bisschop Dositheus; geestelijken van het Aartsbisdom en andere orthodoxe aanwezigen uit Nederland. De zang werd verzorgd door de koren van de Kathedraal en van de parochie van de H. Moeder Gods van Amersfoort van het Patriarchaat van Antiochië. De homilie, op uitnodiging van Zijne Eminentie, werd gehouden door de Eerwaarde priestermonnik Jacob van het klooster van Simonos Petra op de berg Athos, die erin slaagde de christenen met spirituele woorden bij te staan in hun geestelijke strijd op de weg naar het Paasfeest, een weg waaraan, zoals blijkt uit de hymnen van de laatste twee zondagen, stilaan een einde komt. Aan het einde van de vesperdienst dankte Zijne Eminentie Hare Excellentie de Griekse ambassadeur in Nederland mevrouw Katarina Gkinis voor haar aanwezigheid, Zijne Excellentie bisschop Dositheus, de geestelijkheid van het Aartsbisdom en andere orthodoxe aanwezigheden, alsmede de vele gelovigen. Hij dankte ook in het bijzonder vader Jacob voor zijn prachtige homilie en sprak zijn vreugde uit over diens aanwezigheid in het Aartsbisdom en zijn tevredenheid omdat hij aanvaard heeft de geestelijke leiding op zich te nemen van de monialen van het klooster van het Aartsbisdom te Asten.

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar