Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Zondag van de verering van het Heilig Kruis en Te Deum in Brussel

Op 27 maart 2022, zondag van de Verering van het Heilig Kruis, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel, omringd door priesters van het aartsbisdom.
In zijn homilie verwees Zijne Eminentie naar de passage uit het Evangelie van de Zondag van de Verering van het Heilig Kruis, waarin Christus eenieder die Hem wil volgen uitnodigt zichzelf te verloochenen en zijn eigen kruis op te nemen.
Na de Goddelijke Liturgie werd het Te Deum voor de Griekse Nationale Dag van 25 maart gezongen. Deze viering werd vereerd door de aanwezigheid van Hunne Excellenties de Ambassadeur van Griekenland in België, de heer Dionysios Kalamvrezos, Ambassadeur mevrouw Vasiliki Gounari, vertegenwoordiger van Griekenland bij het Europees Mechanisme voor civiele bescherming (ECPM) van de Europese Unie, de Consul-Generaal van Griekenland in Brussel de heer Vasilios Zarbalis, Admiraal Ioannis Pavlopoulos, hoofd van de Griekse militaire delegatie bij de NAVO, afscheid nemend voorzitter van de Griekse Gemeenschap van Brussel, de heer Dimitrios Argyropoulos, leden van de Griekse Gemeenschap en van de Culturele Verenigingen van Brussel, leerlingen van de Griekse scholen en vele anderen.
De lofrede ter ere van deze gelegenheid werd uitgesproken door Zijne Excellentie de ambassadeur van Griekenland in België, de heer Dionysios Kalamvrezos, en de ceremonie werd afgesloten met het Griekse en Belgische volkslied.
Tenslotte dankte Zijne Eminentie de Ambassadeur voor zijn mooie toespraak en de andere hoogwaardigheidsbekleders voor hun aanwezigheid bij de Goddelijke Liturgie en het Te Deum, alsmede de gelovigen die bij deze Eucharistische bijeenkomst samen waren, en wenste voor Griekenland en voor de hele wereld, in het bijzonder voor Oekraïne, dat vrede, liefde en harmonie tussen de volkeren altijd de overhand zouden hebben.

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar