Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Dienst van de Grote Vespers van Pasen in de Kathedraal van Brussel

Met alle luister en plechtigheid werden op Paaszondagmorgen, 24 april 2022, in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriel te Brussel de Grote Vespers van Pasen gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, met deelneming van de geestelijkheid van het Brusselse Gewest.

Het Evangelie werd door Zijne Eminentie in het Grieks voorgelezen, vervolgens in verschillende talen door leden van de clerus en medewerkers van het Aartsbisdom, en tenslotte opnieuw in het Grieks door de aartsdiaken van het Aartsbisdom.

Aan het einde van de vespers, ter gelegenheid van de vreugdevolle feestviering, dankte Zijne Eminentie de aanwezige geestelijken en alle geestelijken van het Aartsbisdom voor hun toewijding aan het werk van de Kerk en aan de gelovigen; de cantors, de leden van de parochiebesturen, de medewerkers van de parochies en alle gelovigen voor hun belangstelling voor de Kerk. Hij richtte zich in het bijzonder tot de orthodoxe gelovigen van Oekraïne, vluchtelingen in een vreemd land vanwege de oorlog, verwelkomde hen in het Aartsbisdom en sprak de hoop uit dat de oorlog in hun vaderland zo snel mogelijk zou eindigen.