Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Ontslapen in de Heer van Marie-Thérèse Peckstadt-Janssens

Prot. nr.  439/2022

 

 

Aan  de clerus en het gelovige volk van ons Aartsbisdom

Uwe Excellentie,
Eerwaarde Vaders,
Dierbare gelovige,
Christus is Verrezen!

Langs deze weg meld ik u allen het ontslapen in de Heer van mijn moeder, Marie-Thérèse Peckstadt-Janssens, gekend als Mita, op maandagavond 16 mei 2022.

De Opgestane Heer heeft haar tot zich geroepen in deze Paastijd en op de gezegende leeftijd van vierennegentig jaar, nadat Hij haar gezegend had met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Het was voor mijne nederigheid een grote zegen de zoon te mogen zijn van wijlen mijn ouders, stichters van de Parochie van de Heilige Apostel Andreas in Gent, dankzij wie ik bovendien mocht opgroeien in de schoot van de Orthodoxe Kerk en ons Oecumenisch Patriarchaat.

De Begrafenisdienst zal gevierd worden in de kloosterkerk van de Paters Karmelieten, Burgstraat 46 te Gent, op zaterdag 21 mei 2022 om 10u.

Nadien zal ze bijgezet worden in de familiekelder op het kerkhof van Kerkbrugge-Langerbrugge (Tuinwijk, 9940 Evergem).   

Ik verzoek u haar te willen gedenken in uw gebed opdat haar ziel de eeuwige rust moge ontvangen.

Met vaderlijke wensen en oprechte woorden van dank.  

Gedaan te Brussel, in het Aartsbisdom, op 17 mei 2022

† Metropoliet Athenagoras van België