Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Betuiging van deelneming vanwege de leden van de Geestelijkheid van de Aartsbisdom van België

BETUIGING VAN DEELNEMING
VANWEGE DE LEDEN VAN DE GEESTELIJKHEID
VAN DE AARTSBISDOM VAN BELGIË
EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
VOOR DE RUST IN DE HEER
VAN MARIE-THERESE CLEMENCE XAVIER JANSSENS (MITA)
IN EEUWIGE GEDACHTENIS

Christus is verrezen!

Bij het vernemen van ontslapen in de Heer van de geliefde Moeder van onze Metropoliet Athenagoras, Marie-Thérèse Clémence Xavier Janssens, betuigt de geestelijkheid van de Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg haar medeleven.
Rekening houdend met haar bijdrage aan de parochie van de Heilige Apostel Andreas, waar zij haar man, wijlen vader Ignace Peckstadt, vele jaren heeft bijgestaan met grote christelijke liefde, nederigheid, vriendelijkheid en stiptheid, heeft de gehele clerus van het Aartsbisdom besloten:
Om haar diepste medeleven te betuigen aan haar familie,
Om in de mate van het mogelijke aanwezig te zijn bij de begrafenis van de overledene,
Om in plaats van een bloemenkrans, een symbolisch bedrag te storten op de bankrekening van het Aartsbisdom voor zijn liefdadigheidswerk,
Om deze rouwbetuiging in de kranten te publiceren.

Gedaan te Brussel, op 20 mei 2022

De leden van de Geestelijkheid
Van het Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg