Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Uitvaart van Marie-Thérèse Peckstadt-Janssens

Uitvaart van Marie-Thérèse Peckstadt-Janssens
21.05.2022
Gent

Op zaterdag 21 mei 2022 had in Gent de uitvaartplechtigheid plaats van Marie-Thérèse Peckstadt-Janssens, de weduwe van Aartspriester Ignace Peckstadt en moeder van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Marie-Thérèse of beter gekend als Mita is op maandag 16 mei 2022 in de Heer ontslapen en heeft de gezegende leeftijd van 94 bereikt.

De uitvaartplechtigheid werd voorgegaan door haar zoon, Metropoliet Athenagoras, die aan het hoofd staat van de Orthodoxe Kerk in België, bijgestaan door Zijne Excellentie Bisschop Dosithej (Patriarchaat van Georgië) en een tiental priesters en diakens, waaronder de Vaders Bernard Peckstadt en Dominique Verbeke, zoon en schoonzoon van de overledene.

De Oecumenische Patriarch Bartholomeos, primus inter pares van de Orthodoxe Kerk wereldwijd, liet zich vertegenwoordigen door Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia, hulpbisschop van Metropoliet Athenagoras. Onder de vele geestelijken die op de plechtigheid aanwezig waren dient Zijne Eminentie Aartsbisschop George Kourie (Syrische Kerk) te worden vermeld, alsook de Zeer Eerwaarde Paters Frans Mistiaen, sj en Hildebrand Vandermaelen, osa (Rooms Katholieke Kerk) en Pater Aghabios van de Koptische Kerk. De Evangelische Kerk in België werd vertegenwoordigd door Dr. Geert Lorein, hoofd van deze eredienst in ons land. Ook Moeder Abdis Johanna en een zuster van het Monasterium van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten (Nederland) waren afgekomen voor de uitvaart van Mita.

In zijn homilie beklemtoonde Metropoliet Athenagoras dat zijn ouders elkaar aanvulden; “ze waren letterlijk elkaars toeverlaat en vreugde. Ons Mama heeft ons Papa in al zijn beslissingen gevolgd, maar zonder Mama had Papa ze niet kunnen volbrengen. Ze waren quasi altijd samen op pad. Ze waren er voor elkaar, maar ook samen voor de medemens. Dit was zo in de advocatenpraktijk van Papa; in hun gezinsleven; en in hun dienstwerk in de schoot van de Orthodoxe Kerk. Dit was zeker zo sinds ze 50 jaar geleden samen de Gentse Orthodoxe Parochie hadden gesticht. Met de priesterwijding van ons Papa, werd ze de ‘presbytera’ of ‘matouchka’ van de Parochie en zo dus in zekere zin de moeder van alle parochianen. Zo was ze een onvermoeid luisterend oor voor hen die hun persoonlijk verhaal met iemand wilden delen. Er werd haar veel toevertrouwd en zij wist elke vraag- of probleemstelling op de juiste wijze naar de beste oplossing te leiden. Ons Mama was harmonisch verbonden met haar geliefde echtgenoot Ignace. Voor hun nakomelingen was ze een zachte en tedere moeder, grootmoeder en overgrootmoeder. (…) Hoeveel mensen, van de meest diverse landen van de aardbol, wisten niet van haar gastvrijheid te genieten? Groten en kleinen passeerden de revue. Ze werden allen openhartig en eervol ontvangen. En vergeten we niet de ontelbare en avontuurlijke familiereizen, die als een hoogtepunt het werkjaar afsloten”.

Na de toespraak van Metropoliet Athenagoras was het de beurt aan Bisschop Joachim, de vertegenwoordiger van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch. Patriarch Bartholomeos had trouwens een boodschap gestuurd aan Metropoliet Athenagoras waarin hij zich met emotie aan haar herinnert “zowel van haar vele bezoeken alhier aan de zijde van de zeer vrome Vader Ignace Peckstadt, maar ook als hen die, als een gelovig, door God geïnspireerd echtpaar, vrijwillig en met volledige kennis van zaken, hun nageslacht aanboden aan de geestelijkheid van onze Heilige en Grote Kerk van Christus. De kwaliteit, edelmoedigheid en liefde voor elkaar, die uw gezegende ouders kenmerken, zullen in het geheugen en het hart van onze nederige zelf gegrift blijven”.

Nadien volgden nog toespraken van 2 kleinkinderen, Justine en Nicolas, dochter en zoon van Vader Bernard Peckstadt, en het lied van Leonard Cohen “Alleluia’, gebracht door de zangeres Eefje de Visser, echtgenote van kleinzoon Pieterjan Coppejans.

Onder de menigte van gelovigen dienen ook de namen vermeld te worden van de Griekse Ambassadeur, dhr. Dionysios Kalamvrezos, de Consul-Generaal van Griekenland, dhr. Basilios Zarbalis, Archont en Mevr. Constantinos Vamvakas, dhr. Filippos Kotsaridis, voorzitter van de Brussels Griekse Gemeenschap, en een delegatie van de Gemeenschap van Sant’Egidio.

Het lichaam van Marie-Thérèse werd tenslotte bijgezet in de familiegrafkelder op het kerkhof van Langerbrugge, nabij Gent, waar ze nu voortaan rust geniet bij haar echtgenoot, Aartspriester Ignace Peckstadt.

Hun gedachtenis zij eeuwig!

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar