Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Informele gesprekken tussen het Oecumenisch Patriarchaat en de Anglicaanse Kerk in Constantinopel (8 – 10 juni 2022)

De jaarlijkse informele gesprekken tussen vertegenwoordigers van het Oecumenisch Patriarchaat en afgevaardigden van de Anglicaanse Kerk gingen dit jaar door in Constantinopel van 8 tot 10 juni 2022.

De delegatie van het Oecumenisch Patriarchaat bestond uit metropoliet Athenagoras van België, medevoorzitter van de officiële dialoogcommissie tussen de Anglicaanse Gemeenschap en de Orthodoxe Kerk; metropoliet Maximos van Silyvria; aartsbisschop Job van Telmissos; en aartspriester Christos Christakis, als orthodoxe secretaris van deze commissie.

De Anglicaanse Kerk werd vertegenwoordigd door de anglicaanse covoorzitter van de Commissie, aartsbisschop Richard Clarke, voormalig primaat van de Anglicaanse Kerk van Ierland; aartsbisschop Michael Lewis, hoofd van de anglicaanse christenen in het Midden-Oosten; dominee dr. William Adam, onlangs benoemd tot aartsdiaken van het aartsbisdom Canterbury; en dominee Neil Vigers, anglicaans secretaris van de Commissie.

De twee delegaties wisselden zowel informatie uit over diverse onderwerpen eigen aan beide Kerken afzonderlijk, als over aspecten van gemeenschappelijk belang. De orthodoxe vertegenwoordigers informeerden hun anglicaanse broeders over de lopende zaken, over diverse activiteiten van het Oecumenisch Patriarchaat, en over bepaalde ontwikkelingen binnen de Orthodoxe Kerk in het algemeen. Nadien werd over de door de delegaties verstrekte informatie gediscussieerd, om aldus beide partijen de gelegenheid te geven van gedachten te wisselen.

De afgevaardigden werden in audiëntie ontvangen door Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos, die nogmaals bevestigde hoeveel belang het Oecumenisch Patriarchaat hecht aan de bilaterale dialoog tussen de Christelijke Kerken en dus ook aan die met de Anglicaanse Kerk.
‘s Avonds woonden de deelnemers de vesperviering bij ter gelegenheid van het naamfeest van de patriarch. Dit vond plaats in het patriarchale klooster van Baloukli. Daarna volgde een officieel diner in een hotel in het centrum van Constantinopel. Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch werd er vertegenwoordigd door Metropoliet Emmanuel van Chalcedon.

Op 10 juni 2022 woonden de afgevaardigden ook de Goddelijke Liturgie bij in de patriarchale kerk van de heilige Georgios in de Fanar, eveneens voor het naamfeest van Oecumenisch Patriarch Bartholomeos.

Tijdens deze drie dagen kwam tevens de stuurgroep bijeen om de volgende plenaire vergadering van de Commissie voor te bereiden. Deze is gepland in oktober dit jaar in het klooster van Penteli, bij Athene.

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar