Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Ontvangst van de Prelaat van de Orthodoxe Kerk van Oekraïne in het Aartsbisdom België

Op uitnodiging van de Europese overheden in Brussel bracht Zijne Zaligheid Metropoliet Epifanios van Kiev en heel Oekraïne op 16 juni 2022 een bezoek aan het Aartsbisdom België.

De Prelaat van de Orthodoxe Kerk van Oekraïne, hartelijk verwelkomd door Zijne Eminentie metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg en de leden van de centrale administratie van het Aartsbisdom, werd ontvangen in de kapel van het Aartsbisdom, waarna een kort onderhoud volgde in de Troonzaal.

Bij deze gelegenheid konden de Metropoliet van België en zijn medewerkers geïnformeerd worden over de kritieke situatie in Oekraïne en de moeilijke omstandigheden die door de oorlog zijn ontstaan. Tevens kon een overzicht gegeven worden van de situatie van de Orthodoxe Kerk in de Benelux en van de pastorale bezorgdheid van het Aartsbisdom ten aanzien van de vluchtelingen die in de drie landen aankomen, alsmede van de maatregelen die door de plaatselijke autoriteiten zijn genomen om hen op te vangen.

De Metropoliet van België dankte de prelaat voor de eer van dit officieuze bezoek. Hij verzekerde hem van zijn niet aflatende steun voor de problemen van de Oekraïense Kerk en het goede pastorale beheer van de Oekraïense bewoners in de Benelux, die zich, geheel volgens het Tomos van Autocefalie, vooral wenden tot de Aartsbisdommen van de Oecumenische Troon. Hij drukte ook de hoop uit dat met de snelle beëindiging van het gewapende conflict de nodige sereniteit zou worden gevonden om de totstandkoming te bereiken van de zo gewenste verzoening van alle orthodoxe partijen in het door oorlog en tweedracht verscheurde land.

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar