Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Uitnodiging Kloosterfeest

U bent van ganser harte uitgenodigd om in ons Klooster het feest te vieren van de Geboorte van de Moeder Gods. De Goddelijke Liturgie wordt voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, omringd van priesters en diakens.

zaterdag 10 september 2022

Metten: 9u
Goddelijke Liturgie: 10u

Iedereen is uitgenodigd!
Nadien volgt een broederlijk samenzijn.

Klooster: Gruttoweg 7 – 5725 RT Heusden-Asten (Nederland)
Website: www.orthodoxasten.nl
E-mail: [email protected]