Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Scholingsinstituut voor de Byzantijnse Psalmzang en Traditionele Griekse volksmuziek

Het is met groot genoegen dat het Scholingsinstituut voor de Byzantijnse Psalmzang en Traditionele Griekse volksmuziek van het Orthodox Aartsbisdom van België (Stalingradlaan 36, 1000 Bruxelles) officieel de start van de inschrijvingsperiode inluidt voor het academisch jaar 2022-2023, waarmee het aansluitende derde jaar van onderwijzingsactiviteiten zal aangevat worden. Met Gods hulp staan ​​we aan het begin van een veelbelovend academisch jaar met tal van docenten en studenten, alsook vele lessen, evenementen en activiteiten die onder de hoede van ons instituut georganiseerd zullen worden.

Bovendien zijn we erg verheugd te kunnen meedelen dat we na drie jaar werkzaamheid rond het vakgebied ‘Byzantijnse Psalmzang’, dit jaar de nieuwe studierichting “Traditionele Griekse volksmuziek” opstarten. De inmenging van ons instituut in de “klanken en wijzen” van de traditionele Griekse volksmuziek is te danken aan de onlosmakelijke verwantschap van deze twee muzikale tradities, daar ze een gemeenschappelijke oorsprong hebben.

Ter verduidelijking zal naast de studierichting Byzantijnse Psalmzang met haar reeds onderwezen cursussen van Psalmzang, Ordo en Koorzang, nu ook het “Zangkoor van traditioneel Griekse volksmuziek” opgestart worden, wat weer een bijkomstige muzikale reis zal zijn in de eeuwenoude en rijke Griekse traditie.

Met de steun en zegen van de plaatselijke Kerk, met de keuze van hooggekwalificeerde leraren en de gedrevenheid van alle docenten voor de muzikale traditie wordt de kwaliteit en continuïteit van onze activiteiten gegarandeerd, gegrondvest door de liefde en het vertrouwen dat u betuigt aan ons instituut! Meer informatie over onze werking en de cursussen van ons instituut is te vinden op onze website.

De registratieperiode loopt van 1 september t/m 10 oktober 2022. (Vind hier het inschrijfformulier).

De start van het academiejaar vindt plaats op vrijdag 30 september 2022 om 19.00 uur in de kathedraal van de heilige Aartsengelen te Brussel (Stalingradlaan 36, 1000 Brussel) met de Bisschoppelijke Vesperdienst ter ere van het feest van onze Alheilige Vrouwe de Snelverhorende (de ‘Gorgoepíkoos’) met de dienst van waterwijding. Ons schoolkoor zal de gezangen van de diensten verzorgen.

Uw deelname aan de bovenstaande activiteiten zal ons een grote eer zijn, een riem onder het hart in dit noodzakelijke dienstbetoon voor de orthodoxe diaspora en zal deze prachtige muzikale familie uitbreiden!