Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Conferentie: Wees vrolijk, behoud het geloof en doe het kleine voor God

De voordrachtencyclus “Orthodoxos Logos” van het Aartsbisdom van België heeft de eer u uit te nodigen op een conferentie van Priestermonnik Iakovos van Simonos Petra (Athos), op maandag 17 oktober 2022 om 19u30 in de conferentiezaal van het Dominicanenklooster in Brussel (Renaissancelaan, 40 – 1000 Brussel – metro Schuman).

De spreker, Priestermonnik Iakovos van Simonos Petra (Athos), zal in zijn conferentie uitweiden over het thema: « Wees vrolijk, behoud het geloof en doe het kleine voor God ».

De voordracht wordt gehouden in het Engels.