Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

De oecumenische patriarch Bartholomeos ontmoet koning Charles III

Vandaag om 12.00 uur ontmoette Zijne Alheiligheid de oecumenische patriarch Bartholomeos Zijne Majesteit koning Charles III in Buckingham Palace. Tijdens de audiëntie betuigde het hoofd van de Orthodoxe Kerk wereldwijd nogmaals zijn medeleven met het overlijden van de moeder van de koning, koningin Elizabeth II, evenals zijn gelukwensen namens de Moederkerk van Constantinopel voor een succesvol en vruchtbaar koningsschap. De koning en patriarch hadden het onder meer over het behoud van het milieu, stokpaardje van Patriarch Bartholomeos, maar evenzeer over de interkerkelijke en interreligieuze dialoog. Ook enkele hekele onderwerpen, die behoren tot de actualiteit, werden ter sprake gebracht. Het is een publiek geheim dat koning Charles III een grote bewonderaar is van de Orthodoxe Kerk, wetend dat zijn eigen vader een orthodox christen was. Als prins van Wales heeft de koning meermaals de kloosters van de Athosberg bezocht, alsook het Catharinaklooster, aan de voet van de Sinaïberg.

Oecumenisch Patriarch Bartholomeos was in het Verenigd Koninkrijk voor de viering van het honderdjarig bestaan van het Orthodox Aartsbisdom van Thyateira en Groot-Brittannië. De patriarch was onder meer vergezeld van metropoliet Athenagoras van België, die aan het hoofd staat van de Orthodoxe Kerk in de Benelux.

Foto’s: Nikos Papachristou

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar