Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

TrisagionH-hymne van de overledenen in België voor de betreurde Aartsbisschop van Cyprus

Een gedachtenisgebed voor wijlen Aartsbisschop Chrysostomos II van Cyprus werd op 8 november 2022 aan het einde van de plechtige Vespers van de heilige Nektarios gecelebreerd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg in de feestvierende parochie van Mons.

Naast zijn veelzijdige kerkelijke persoonlijkheid, zijn werk op het eiland Cyprus, maar ook zijn bijdrage aan pan-orthodoxe evenementen, waar hij altijd krachtig de waarheid verdedigde voor het welzijn en de eenheid van de Kerk, was de betreurde aartsbisschop een van de grote weldoeners van het Aartsbisdom België door er een eigendom van het Aartsbisdom Cyprus, gelegen in het hart van Brussel, aante schenken voor de noden en het pastorale werk.

Daarom wordt op zondag, 13 november, in alle kerken van het Aartsbisdom een gebedsdienst gehouden, terwijl metropoliet Athenagoras naar Cyprus zal reizen om de begrafenisdienst bij te wonen en zijn nagedachtenis te eren, waardoor zijn liturgisch programma en zijn aanwezigheid in België en Nederland vervalt.