Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Gebedswake voor de eenheid van de christenen in Brussel

In het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen werd de Gebedswake, georganiseerd door het Interkerkelijk Comité voor Brussel (CIB), dit jaar gevierd in de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriël, Stalingradlaan 34 te Brussel, op donderdag 19 januari 2023 om 19.00 uur.

Voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, Exarch van Nederland en Luxemburg, verwelkomde de Orthodoxe Vespers een aanzienlijke menigte gelovigen van alle christelijke overtuigingen die kwamen getuigen van dit verlangen naar eenheid in de diversiteit van eenieder. De Griekse, Roemeense en Poolse koren verfraaiden met hun liederen het verloop van de Dienst, afgewisseld met voordrachten van verschillende leden van de CIB, geïnspireerd door het algemene jaarthema “Doe goed, zoek recht” van Jesaja 1, 12-18.

De preek werd gehouden door kardinaal Jozef De Kesel. In zijn toespraak benadrukte hij het belang en de noodzaak om te bidden voor eenheid. “Dit gebed is niet van ons, het is van Christus, en wij nemen in feite deel aan het gebed dat Christus richt naar de Vader, aangezien hij voor ons bemiddelt en bidt. Dit gebed is ook hoognodig omdat onze samenleving in de greep is van een reeks grote uitdagingen: de miserie in de wereld, de oorlog op ons Europese continent, migratie en de moeilijke zoektocht naar oplossingen voor menselijke problemen, de armoede van steeds meer gezinnen, de opwarming van de aarde waarvan wij slechts de rentmeesters en niet de eigenaars zijn, …

Metropoliet Athenagoras bedankte Zijne Eminentie Aartsbisschop De Kesel en alle deelnemers die aan dit gebed kwamen deelnemen, en beklemtoonde zijn ware verlangen naar de vrede van de Kerken van God, waarbij hij zijn onbegrip uitte over het feit dat orthodoxe christenen elkaar bestrijden, tegen alle waarden in van ons christelijk geloof. Hij verontschuldigde zich ook voor de afwezigheid van Zijne Excellentie Aartsbisschop Simon van het Patriarchaat van Moskou, die vanwege het feest van de Theofanieën volgens de Juliaanse kalender niet aanwezig kon zijn.

Onder de talrijke aanwezigen kon men de aanwezigheid onderscheiden van Zijne Excellentie Mgr. Joachim van Apollonia, hulpbisschop van het Aartsbisdom België, Zijne Excellentie Mgr. Georges Kourié van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, Eerwaarde vader Zadik Avedikian, verantwoordelijk voor de Armeniërs in België, Canon Jack Mc Donald, Hoofd van de Anglicaanse Eredienst; Pastoor Laurence Flachon als vertegenwoordiger van de verhinderde Pastoor Steven Fuite (VPKB), Zijne Excellentie de Apostolische Nuntius Mgr Franco Coppola, Zijne Excellentie Mgr Hrvoje Škrlec zaakgelastigde a. i voor de Apostolische Nuntiatuur bij de Europese Unie, Zijne Excellentie Mgr Herman Cosijns, Zijne Excellentie Mgr Etienne Quintiens.

De vergadering werd afgesloten met een receptie in de parochiezaal.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar