Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Pasen 2023 – Paasboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

PAASBOODSCHAP
VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE
EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

PASEN 2022

Prot. N°258/2023

Dierbare broeders en zusters in Christus,
Christus is verrezen!

Het feest van de opstanding van de Heer of Heilig Pascha is de viering van Christus’ overwinning op de zonde, de hel en de dood.

De verrijzenis van Christus is geen terugkeer naar het tijdelijke aardse leven vermengd met de dood, maar de overgang naar een nieuw leven, het eeuwige hemelse leven in het Koninkrijk van God.

Christus’ opstanding is het begin en het fundament van de opstanding van alle mensen aan het einde der tijden. Daarom zegt Apostel Paulus: “Want zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven” (1 Kor. 15,22).

Het feest van het Heilig Pascha is de viering van het Licht, d.w.z. het uiteindelijke doel van het menselijk leven en van het heelal; het laat ons zien dat de mens niet geschapen is om in het graf te blijven, maar om op te stijgen naar de hemel, en dat dit tijdelijke universum zal veranderen in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Omdat het Heilig Pascha het feest van vrede en vreugde is, roept het ons op om vrede en vreugde te brengen aan mensen in nood door vriendelijke woorden en goede daden. Laten we onze broeders en zusters in Oekraïne die heden in erbarmelijke omstandigheden leven niet vergeten en bidden voor de vrede in de wereld.

Christus is verrezen! Hij is waarlijk opgestaan! Deze uitroep van onze Kerk herinnert ons inderdaad aan de noodzaak om de vrede, de harmonie, de innerlijke rust en de vreugde in de wereld waarin we leven te herstellen.

Persoonlijk wens ik u en de uwen veel goeds en veel vreugde toe in deze stralende tijd van Pasen.

Met mijn vaderlijke zegen en liefde in de opgestane Heer,

Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg