Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Athenagoras van België: de zaak rond het klooster van Esfigmenou ondermijnt onze cultuur!

Tijdens deze paastijd, tussen 24 en 26 april, had het Orthodox Aartsbisdom van België de eer en de zegen om de Zeer Eerwaarde Abt Archimandriet Bartholomeos, van het Heilige Athosklooster Esfigménou, te mogen verwelkomen.

De eerste stop van het bezoek was het Heilig Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten. De abt en zijn gezelschap werden er ontvangen door de abdis Johanna en nadat ze eerst gingen bidden in het Kerkgebouw van het Klooster, hebben ze ook bij de begraafplaats van wijlen abdis Maria de stichteres een herdenkingsgebed uitgesproken. Vervolgens werden ze rondgeleid in de diverse ruimtes, om tenslotte na de maaltijd het ikonenatelier en de kaarsenmakerij van het Klooster te bezoeken.

De volgende stap was Brussel, waar de abt en zijn gezelschap van harte verwelkomd werden door Zijne Eminentie de Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, om de volgende ochtend (25 april) de Rooms-Katholieke Sint-Baafskathedraal in Gent te bezoeken, waar ook het wereldberoemde polyptiek “Het Lam Gods” van de vlaamse gebroeders Van Eyck wordt tentoongesteld.

In de namiddag, ging abt Bartholomeos in het kader van de voordrachtencyclus “Orthodox Logos”, in het Orthodox Centrum Ambiorix, uitweiden rond het thema “De vreugde van de Verrijzenis”. De volgende dag, 26 april, bezocht hij de stad Luik en de daar orthodoxe parochie van Sint-Barbara, om vervolgens met zijn gezelschap terug te reizen naar Griekenland.

Tijdens het bezoek had Zijne Eminentie de Metropoliet van België ook de gelegenheid om uitgebreid kennis te nemen van de geschiedenis, de feiten en de ontwikkelingen rond het herstel van de orde in het Klooster Esfigmenou, en de strijd voor de terugkeer van de broederschap die canoniek tot het Klooster behoort.

“De zaak rond het klooster van Esfigmenou ondermijnt onze cultuur! Wij, als christenen, toleren het feit dat een spiritueel centrum in handen is van niet-kerkelijke mensen. Als Europeanen en Grieken staan wij toe dat dit monument van de wereldcultuur en zijn grote relikwieën in gevaar verkeren. Het is ondenkbaar dat, in de 21e eeuw, een van de Patriarchale en Stavropegische kloosters van de berg Athos, met een lange geschiedenis en een kloosterregister gesierd door zaligverklaarde personen, vandaag de dag in de hand wordt gehouden door illegale en ongecontroleerde schismatieken vermomd als monniken, die niet alleen het Handvest van de Athosberg schenden en de kerkelijke orde verstoren, maar ook de wetgeving van de Griekse staat niet respecteren… In een tijd van oorlog en verwaarloosde waarden, waarin de Athosberg overal het licht van de Verrijzenis zou moeten uitstralen, wordt deze overschaduwt door de zaak Esfigmenou. Moge God de verantwoordelijken van de Griekse staat verlichten, om het kerkelijk en cultureel gevaar in te zien dat de bezetters veroorzaken aan deze heilige plek, en om -uiteindelijk, de wetgeving toe te passen… Wij gaan hand in hand met rechtvaardigheid en steunen daarbij de canonieke Bisschop van de Monastieke gemeenschap van Athos, onze Oecumenische Patriarch en de verdreven canonieke broederschap van het Klooster Esfigmenou.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar