Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Bijeenkomst clerus en jongeren van het Aartsbisdom België

Op maandag 1 mei 2023 vond de jaarlijkse bijeenkomst van clerus en jongeren van het Aartsbisdom van België plaats in Herenthals. Dit jaar was de gastspreker Eerwaarde priestermonnik Nikolaj Sakharov van het Patriarchaal en Stavropegisch klooster van de heilige Johannes de Doper in Essex, Engeland, met zijn voordracht “We zullen Hem zien zoals Hij is”.

De dag begon met een Goddelijke Liturgie die werd voorgegaan door Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia, met deelneming van vier priesters en twee diakens, terwijl de gezangen werden verzorgd in verschillende talen door een jongerenkoor.

Zijne Eminentie de Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg bedankte na afloop van de Goddelijke Liturgie Zijne Excellentie Bisschop Joachim en sprak zijn vreugde uit over de aanwezigheid van priestermonnik Nikolaj en monnik Johannes van het klooster in Essex, alsook over de organisatie van de gezamenlijke bijeenkomst van clerus en jongeren, waarbij hij het belang benadrukte van initiatieven die het pastorale werk van ons Aartsbisdom ten opzichte van de jeugd versterken. Zijne Eminentie bedankte ook de jongeren voor hun aanwezigheid en hun inspanningen binnen het Aartsbisdom, terwijl hij verwees naar het feit dat geestelijken en jongeren van het Exarchaat Nederland er jammer niet bij konden zijn, aangezien 1 mei geen feestdag is in Nederland. Tenslotte herinnerde Zijne Eminentie ons aan het feit dat de Bijeenkomsten van de Orthodoxe Jeugd in België sinds 1978 zijn begonnen, met de zegeningen van de Heilige Sophrony en deelneming van vaders van zijn klooster in Essex.

Na een kort ontbijt volgde de centrale voordracht van de jongerenbijeenkomst. Onder de titel “We zullen Hem zien zoals Hij is”, bracht vader Nikolaj enkele bedenkingen ter sprake en spoorde de jongeren aan tot een spiritueel leven. Tegelijkertijd vond de bijeenkomst plaats tussen de Metropoliet, de hulpbisschop en de clerus, waar protopresbyter Konstantinos Kenanidis -op verzoek van Zijne Eminentie- tot de geestelijken sprak over priesterroepingen bij jongeren, waarna ook andere concrete en pastorale onderwerpen werden besproken.

Na het lekker middageten volgde een groepswandeling door het prachtige natuurgebied rondom het jeugdverblijf, waarna het tweede ontmoetingsmoment volgde tussen de jongeren en vader Nikolaj. De jongeren kregen de gelegenheid om vragen te stellen, hun bezorgheden te delen en zich uit te spreken over de verschillende kwesties die orthodoxe jongeren aangaan. Tevens vond in die tijd een tweede bijeenkomst plaats tussen de Metropoliet en de clerus.

Aan het einde van de dag kwam iedereen samen en Zijne Eminentie Athenagoras overliep nogmaals wat er gedurende de dag allemaal gebeurde. Hij bedankte de gastspreker vader Nikolaj, de clerus en de jongeren die uit verschillende delen van het Aartsbisdom zijn gekomen.

De vastgestelde datum voor de volgende driedaagse bijeenkomst van de Orthodoxe jongeren is van 20 tot 22 oktober 2023 in Brugge.

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar