Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Greek Day 2023

Het Orthodox Aartsbisdom van België nodigt jullie uit op de 64e editie van de “Griekse dag” (Greek Day), die dit jaar is toegewijd aan de stichter van het initiatief, wijlen de voormalige Metropoliet Panteleimon van België. De dag begint met de Goddelijke Liturgie: 10u00 – 12u00. Nadien volgt een feestelijke Griekse dag, geanimeerd door de muziekgroep “Pentaichon”, en het koor van de School voor Byzantijnse en Traditionele Muziek van het Aartsbisdom België.

In de vreugde een groot aantal geestelijken en vrome gelovigen van onze Kerk te mogen ontmoeten voor de Goddelijke Liturgie en deze jarenlange traditie van onze diaspora.