Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Griekse dag in België

Op maandag 29 mei 2023, ging de 64ste editie van de Griekse uitstap -gekend onder de naam “Greek Day”, door in het park van de stad Edingen, net buiten de Belgische hoofdstad.

Traditiegetrouw begon de dag met de viering van de Goddelijke Liturgie in openlucht, waarbij Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg aanwezig was in gebed. Volgde een typisch Griekse atmosfeer met Griekse muziek en diverse activiteiten voor duizenden Grieken en Griekenlandliefhebbers uit België en aangrenzende regio’s die het park bezochten.

Dit jaar werd de Griekse uitstap op waardige wijze opgedragen aan haar stichter en bezieler, wijlen Metropoliet Panteleimon van België, die vijf maanden geleden is overleden.

Aanwezig op het evenement waren ook de ambassadeur van Griekenland in België, de heer Dionysios Kalamvrezos en de vice-voorzitter van de Europese Commissie en Griekse Eurocommissaris, de heer Margaritis Schinas, die beiden een welkomstwoord hielden na de begroeting en zegen van onze Metropoliet.

De hymnen van de Goddelijke Liturgie werden geïnterpreteerd door het koor van het Scholingsinstituut voor de Byzantijnse Psalmzang van het Orthodox Aartsbisdom “Heilige Hilarius”, die aan het begin van het muzikale programma ook nog enkele traditionele Griekse liederen zongen. Daarna nam de bekende Griekse muziekkgroep “Pentaichon” de fakkel over, die het muzikale programma op het centrale podium van het park voor zijn rekening nam.

Hieronder volgt het welkomstwoord van Metropoliet Athenagoras.

Goede vrienden,

Een initiatief dat een traditie is geworden! De Griekse Uitstap, vandaag beter bekend als “Greek Day”, maakt integraal deel uit van het leven van de Orthodoxe Kerk in België en van onze Griekse gemeenschap. Al 64 jaar verenigt deze dag Grieken en Filhellenen, niet alleen uit België maar ook uit onze buurlanden.

Het was op Pinkstermaandag in 1959, een feestdag voor de rooms-katholieke kerk, dat onze betreurde voorganger, metropoliet Panteleimon van België, toen nog een jonge priester, deze bijeenkomst inspireerde om een Goddelijke Liturgie in open lucht te vieren, gevolgd door dansen en festiviteiten, om het heimwee naar het vaderland en de pijn van het verblijf in het buitenland te verzachten.

Het spreekt vanzelf dat dit feest van dit jaar opgedragen wordt aan diens grote inspirator, metropoliet Panteleimon, die onlangs is overleden. Wij zijn er zeker van dat hij trots is op de voortzetting van de mooie traditie die hij ons heeft nagelaten.

Wij danken Hunne Excellenties de heren Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de Europese Commissie, en Dionysios Kalamvrezos, ambassadeur van Griekenland in België, voor hun eervolle aanwezigheid.

Dank ook aan Pantelis Sfakianakis en zijn team voor het organiseren van het feest vandaag. Moge God u en uw dierbaren zegenen. Geniet van deze dag.

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar