Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Conferentie: Het Gemeenschapsleven en de Oecumenische Zending van de Athosberg

De voordrachtencyclus “Orthodoxos Logos” van het Aartsbisdom van België heeft de eer u uit te nodigen op een conferentie van Zeer Eerwaarde Archimandriet Eliseos, Abt van het Heilige Klooster van Simonos Petra (Athos), op zondag 29 oktober 2023 om 18u30 in de Société des Bollandistes (Sint-Michielslaan 24, 1040 Brussel).

De spreker, Archimandriet Eliseos, zal tijdens zijn conferentie uitweiden over het thema: « Het Gemeenschapsleven en de Oecumenische Zending van de Athosberg ».

De voordracht wordt gehouden in het grieks met simultaanvertaling in het engels.