Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Overleg hoofden van de erediensten met de twee nieuwe ministers

Op dinsdag 5 december 2023 had in het Errerahuis in Brussel een ontmoeting plaats tussen de hoofden van de erediensten en levensbeschouwingen en de twee nieuwe ministers, dhr. Paul Van Tigchelt (federaal minister van Justitie en Erediensten) en mevr. Gwendolyn Rutten (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Inburgering). De Orthodoxe Kerk in België was er vertegenwoordigd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en dhr. Dimitri Hatzipemou, secretaris van het Orthodox Aartsbisdom van België.

Na een kennismaking kwamen diverse thema’s aan bod, zoals de gespannen situatie in ons land omwille van de oorlog in Gaza, het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, de gelijke behandeling van de erediensten (met name in de verloning van de hoge vertegenwoordigers), een colloquium over de sociale rol van de bedienaren en consulenten, de gecombineerde vergunning voor bedienaren uit het buitenland, de voorbereiding van een nieuwe Vlaams decreet voor erediensten (dat dit van 2004 dient te vervangen), de erkenning van parochies en moskeeën in Vlaanderen, de harmonieuze cohabitatie van de erediensten en levensbeschouwingen in ons land, het sexueel misbruik in de kerk en een protocol, en nog enkele andere.

Het mag gezegd dat er een goede sfeer van samenwerking heerst tussen de diverse erediensten en levensbeschouwingen enerzijds, en de ministers verantwoordelijk voor de contacten met de erediensten anderzijds. Alle aanwezigen bedankten beide ministers voor hun goede wil om goed samen te werken.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar