Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos over het overlijden van Jacques Delors

Het is met een bezwaard gemoed dat wij onze meest oprechte deelneming aanbieden bij het overlijden van Jacques Delors, een vooraanstaand en waarachtig Europees staatsman. Na een lang leven laat hij een nalatenschap na van toegewijd dienstbetoon, leiderschap en het streven naar eenheid – waarden die wij hooghouden binnen de orthodoxe christelijke gemeenschap in Europa en in de wereld.

De heer Delors was een invloedrijk figuur van de Europese politiek en speelde een centrale rol bij het bevorderen van eenheid en samenwerking binnen de Europese Unie. We herinneren ons nog levendig de keren dat we het voorrecht hadden hem te ontmoeten – in Brussel in 1993 en 1994 en in Straatsburg in 1994. Tijdens deze ontmoetingen waren we getuige van zijn diep inzicht in de complexiteit van onze tijd en zijn onwrikbare toewijding aan de waarden die ons allen samenbrengen.

Hoewel de heer Delors zich voornamelijk richtte op economische en politieke kwesties binnen de Europese Unie, waren zijn steun en begrip van onschatbare waarde voor de Orthodoxe Kerk. Zijn ideeën en zijn motto waren “Europa een ziel geven”. In deze geest en met zijn steun werd in 1994 het Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie opgericht. Zijn oprechte inzet weerspiegelde een mentaliteit van dialoog en wederzijds respect om in het verenigde Europa respect en begrip voor verschillende stemmen en meningen te stimuleren.

Laten we bij het afscheid van deze uitzonderlijke politicus niet alleen denken aan zijn politieke prestaties, maar ook aan de momenten van oprechtheid en absolute verstandhouding die we met hem hadden. Moge zijn nagedachtenis eeuwig zijn en moge de Heer troost geven aan zijn familie; en moge zijn nalatenschap voortleven, vooral bij diegenen die het voorrecht hadden hem persoonlijk te kennen.

Oecumenisch Patriarchaat, 29 december 2023

✠ Bartholomeos

Aartsbisschop van Constantinopel-Nieuw Rome en Oecumenisch Patriarch