Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Ontmoeting tussen de vicevoorzitter van de Europese Commissie en de secretaris-generaal van het Bureau van de Orthodoxe Kerk bij de EU.

In een hartelijke sfeer vond in Brussel een werkvergadering plaats tussen de vicevoorzitter van de Europese Commissie, de heer Margaritis Schinas, en de secretaris-generaal van het Bureau van de Orthodoxe Kerk in de Europese Unie, Aartspriester Dr. Konstantinos Kenanidis.

De vicevoorzitter van de Europese Commissie heette de secretaris-generaal van het Bureau van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Instellingen hartelijk welkom en wenste hem een succesvol en creatief ambt toe bij het uitoefenen van zijn nieuwe functie.

Tijdens deze bijeenkomst kreeg vader Konstantinos de gelegenheid om het nieuwe operationele kader, de speerpunten en de directe acties van het bureau te presenteren. De heer Schinas sprak de volledige steun en bijstand uit van hemzelf en zijn medewerkers, voor de voorgestelde acties.

Tijdens de bijeenkomst bleken de visies eensluidend en was er een bereidheid om gemeenschappelijke acties te ondernemen die de doelstellingen van zowel de Moederkerk als de Europese Unie zouden bevorderen, in het kader van artikel 17 van het Verdrag van Lissabon.

Het Bureau van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie werd opgericht in 1994 bij besluit van de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat, met hoofdkantoor in Brussel en werkt onder toezicht en controle van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.