Benelux logo
Greek logo

Priesterwijding van de Aartsdiaken in het Orthodox Aartsbisdom België

Op zaterdag 3 februari 2024 werd in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel de priesterwijding toegediend aan Aartsdiaken Emilianos Chatzivasileiou, door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. In deze pontificale concelebratie werd Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras omringd door Zijne Eminentie Metropoliet Job van Pisidië, Hunne Excellenties bisschop

Kerstboodschap 2023 van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

KERSTMIS 2023   Prot. N° 856/2023   Dierbare broeders en zusters in Christus, “Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil”.   Terwijl wij ons voorbereiden om de Menswording van Christus te vieren, groet ik u met liefde en vreugde. In eenzelfde ademtocht verheerlijk ik onze Heer