Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Pasen 2022 : Paasboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België

Prot. N°334/2022   Dierbare broeders en zusters in Christus, Christus is verrezen!   Heden komen de myrondragende vrouwen aan bij het graf en zien de engel en vernemen van hem de vreugdevolle boodschap dat de Heer is opgestaan. Wanneer ze het graf verlaten, rennend om de Apostelen het nieuws te vertellen, verschijnt Christus zelf plotseling

Zondag van de verering van het Heilig Kruis en Te Deum in Brussel

Op 27 maart 2022, zondag van de Verering van het Heilig Kruis, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel, omringd door priesters van het aartsbisdom. In zijn homilie verwees Zijne Eminentie naar de passage uit het

Patriarchale Boodschap voor het Heilige Pascha

Protocol nr. 169     † Bartholomeos bij de gratie Gods Aartsbisschop van Constantinopel, Nieuw Rome, en Oecumenisch Patriarch Moge de genade, vrede en barmhartigheid van de glorieus verrezen Christus met het hele pleroma van de Kerk zijn * * * Met de ascetische strijd van de heilige en Grote Vasten achter ons, na het

De Armeense Aartsbisschop op bezoek bij Metropoliet Athenagoras

De Armeense Aartsbisschop die verantwoordelijk is voor West-Europa, Mgr. Khajag Barsamian, heeft op 14 april 2022 een bezoek gebracht aan Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België. Hij was vergezeld van de Priester Zadik Avedikian, rector van de Armeens parochie van de Heilige Maria Magdalena in Brussel. Er werd gesproken over de verdere ontwikkelingen van de

Metropoliet Athenagoras op bezoek bij de Oecumenische Patriarch Bartholomeos

Van 11 tot 13 april 2022 was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België in Constantinopel voor een bezoek aan Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos. Hij was vergezeld van Aartsdiaken Emilianos Chatzivasiliou en mocht er de Patriarch meermaals ontmoeten. Dit bezocht bood Metropoliet Athenagoras ook de gelegenheid zich te onderhouden met metropolieten en hoge geestelijken

Vespers van Pasen

Vespers van Pasen zondag 24 april 2022 om 10u30 Orthodoxe Kathedraal van de HH. Aartsengelen te Brussel (Stalingradlaan 34)  

Ontslapen van Aartspriester Theophiel Pelgrims (1932-2022)

De dierbare Aartspriester Theophiel Pelgrims is op 10 april 2022 te Vilvoorde in de Heer ontslapen. Hij was priester van ons Aartsbisdom en diende eertijds met grote toewijding als priester in Congo en sinds het einde van de jaren ‘70 in de Parochie van de Heilige Drie-eenheid en de Heiligen Kosmas en Damianus in Elsene.

AHEPA Senior Ambtenaren bij de Metropoliet van België

Leden van de Algemene Vergadering van de American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA) werden op vrijdag 8 april 2022 ontvangen door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, in de zetel van het Orthodoxe Aartsbisdom in Brussel. De leden van AHEPA, die rechtstreeks uit Amerika, Europa, Griekenland en Cyprus komen,

4e Zondag van de vasten in Rotterdam

Op 3 april 2022, de zondag van de heilige Johannes Klimakos, de vierde zondag van de Heilige en Grote Vasten, bracht Zijne Eminentie de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg een pastoraal bezoek aan Nederland en meer bepaald aan Rotterdam. ‘s Ochtends ging hij voor in de interorthodoxe Goddelijke Liturgie voor de

Oecumenische gebedswake voor de martelaren

Op woensdag, 30 maart 2022, vond in de Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen een oecumenische gebedswake plaats ter herdenking van de geloofsgetuigen en martelaren van onze tijd. De ingetogen viering werd voorgegaan door Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, samen met vertegenwoordigers van de orthodoxe en evangelische kerken in ons land. Onder hen was Zijne Eminentie