Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Herdersbrief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, aan zijn clerus

Excellentie Bisschop Joachim, Eerwaarde Vaders, Christus is verrezen! Het is in de vreugde van de Opstanding dat ik mij tot u richt, dierbare vaders! De ervaring van de Verrijzenis van Christus staat centraal in ons leven. Het leven van de orthodoxe gelovigen, ons leven, is doordrongen en gevoed door ons geloof in de Opstanding, die

Hoofden van de erediensten overleggen met Minister van Justitie Koen Geens

Op maandag 4 mei 2020 heeft Vice-Premier en Minister van Justitie Koen Geens de hoofden van de erkende erediensten bijeengeroepen op zijn kabinet voor overleg. Als bevoegd minister voor erediensten is hij ingegaan op hun vraag tot ontmoeting met de bedoeling te overwegen hoe men in deze coronacrisis terug kan keren tot een normaal religieus/liturgisch

Pasen voor het leven van de wereld (Johannes 6:51), Bijeenkomst van de Orthodoxe Jeugd in België, 1 mei 2020

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Dominique Verbeke Christus is Verrezen! PASEN VOOR HET LEVEN… van de wereld Vanuit een eindeloze en onuitputtelijke liefde voor Zijn schepping, doet de Heer alles “voor het leven van de wereld”, voor een oorspronkelijk en waarachtig leven, voor een leven in de Waarheid van de Alheilige en Levenschenkende Drie-Eenheid. Pasen