Benelux logo
Greek logo

Parochies

Patroonsfeest van de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Aartsengelen Brussel

Op zondag 12 november 2023 werd het patroonsfeest gevierd van de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen, voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Theodoritos van Laodicea en geconcelebreerd door onze herder Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, en Zijne Excellentie bisschop Joachim van Apollonia, bijgestaan door clerus van ons Aartsbisdom. Onder

Patroonsfeest van de Heilige Aartsengelen in Elsene

Op zondag 5 november 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg het patroonsfeest van de parochie van de Heilige Aartsengelen in Elsene, de eerste orthodoxe parochie in Brussel. In zijn preek verwees Zijne Eminentie naar de Evangelieperikoop van de rijke man en de arme Lazarus, om te spreken

Bezoek van ouderling Eliseos van Simonos Petra in België en Te Deum voor de Nationale Griekse Feestdag van 28 oktober in Brussel

Op zondag 29 oktober 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, de Goddelijke Liturgie in de Kathedraal van Brussel, bijgestaan door Zeer Eerwaarde Archimandriet Eliseos van Simonos Petra, hegoumen van het Heilige Klooster van Simonos Petra op de berg Athos, en geestelijken van zijn gezelschap en van ons

Bezoek en voordracht van ouderling Eliseos van Simonos Petra in Nederland

Op uitnodiging van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, bezocht Zeer Eerwaarde Archimandriet Eliseos, abt van het Heilige Klooster van Simonos Petra op de Athosberg het Heilige Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten (Nederland). Hij vierde er de Goddelijke Liturgie in het Katholikon van het

Openingsceremonie van de parochie van de Tempelgang van Christus in Verviers

Op zondag 15 oktober 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de waterwijding voor de inzegening van de nieuw ingewijde kerk van de Parochie van de Tempelgang van Christus in Verviers. Volgde de eerste Goddelijke Liturgie, omringd door priesters van ons Aartsbisdom en uit Griekenland, met de deelname

Priesterwijding in de parochie van de Heilige Andreas de Apostel in Gent

Op zaterdag 30 september 2023 ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg – omringd door priesters uit België en Nederland – voor in de Goddelijke Liturgie in de parochie van de Heiligen Andreas de Apostel, en wijdde Johannes Osseel tot priester. Zijne Eminentie zei in zijn toespraak tot de

Feest van de parochie van de heiligen Silouan de Athoniet en Martinus van Tours in Sint-Gillis (Brussel)

Op zondag 24 september 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de Parochie van de Heiligen Silouan de Athoniet en Martinus van Tours in Sint-Gillis in Brussel. In zijn preek verwees Zijne Eminentie naar de Evangelieperikoop en het belang daarvan voor de gelovigen vandaag,

Diakenwijding in de parochie van Gent

Op zaterdag 23 september 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de parochie van de Heiligen Andreas de Apostel en Sophrony de Athoniet in Gent en wijdde Johannes Osseel tot diaken. In zijn toespraak tot de gewijde zei Zijne Eminentie onder andere het volgende:

Feest van de Poolstalige parochie van Brussel

Op zondag 10 september 2023 vierde Zijne Excellentie bisschop Joachim van Apollonia de Goddelijke Liturgie in de Poolstalige parochie van Brussel, ter gelegheid van het parochiefeest op de dag van de Geboorte van de Moeder Gods. De rector van de parochie, Zeer Eerwaarde aartspriester Pawel Cecha, ging voor in de Goddelijke Liturgie. Na afloop van

Naamdag van onze Metropoliet Athenagoras van België

Op zondag 23 juli 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg zijn naamfeest en ging voor in de Goddelijke Liturgie in de Orthodoxe Kathedraal in Brussel. Zijne Eminentie was omringd door geestelijken van het Aartsbisdom en een groot aantal gelovigen, die zich haastten naar de Kathedraal om hun