Benelux logo
Greek logo

Parochies

Priesterwijding in de parochie van de Heilige Andreas de Apostel in Gent

Op zaterdag 30 september 2023 ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg – omringd door priesters uit België en Nederland – voor in de Goddelijke Liturgie in de parochie van de Heiligen Andreas de Apostel, en wijdde Johannes Osseel tot priester. Zijne Eminentie zei in zijn toespraak tot de

Feest van de parochie van de heiligen Silouan de Athoniet en Martinus van Tours in Sint-Gillis (Brussel)

Op zondag 24 september 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de Parochie van de Heiligen Silouan de Athoniet en Martinus van Tours in Sint-Gillis in Brussel. In zijn preek verwees Zijne Eminentie naar de Evangelieperikoop en het belang daarvan voor de gelovigen vandaag,

Diakenwijding in de parochie van Gent

Op zaterdag 23 september 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de parochie van de Heiligen Andreas de Apostel en Sophrony de Athoniet in Gent en wijdde Johannes Osseel tot diaken. In zijn toespraak tot de gewijde zei Zijne Eminentie onder andere het volgende:

Feest van de Poolstalige parochie van Brussel

Op zondag 10 september 2023 vierde Zijne Excellentie bisschop Joachim van Apollonia de Goddelijke Liturgie in de Poolstalige parochie van Brussel, ter gelegheid van het parochiefeest op de dag van de Geboorte van de Moeder Gods. De rector van de parochie, Zeer Eerwaarde aartspriester Pawel Cecha, ging voor in de Goddelijke Liturgie. Na afloop van

Naamdag van onze Metropoliet Athenagoras van België

Op zondag 23 juli 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg zijn naamfeest en ging voor in de Goddelijke Liturgie in de Orthodoxe Kathedraal in Brussel. Zijne Eminentie was omringd door geestelijken van het Aartsbisdom en een groot aantal gelovigen, die zich haastten naar de Kathedraal om hun

Het feest van de Heilige Marina te Brussel

Het Aartsbisdom België heeft de gedachtenis van de heilige Grootmartelares Marina met luister gevierd op de zetel van het Aartsbisdom, in de kapel van de Heilige Marina. Op zondagavond 16 juli ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg voor in de vesperdienst. De volgende dag, dag zelf van het

Patroonsfeest van het klooster van de Heilige Profeet Elias in Noord-Brabant

Op zaterdag 8 juli 2023 en ter gelegenheid van het komende feest van de profeet Elias en het jaarlijkse feest van het klooster, heeft Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie gevierd in het Orthodox Klooster van Sint Hubert in Noord-Brabant, vergezeld door geestelijken van ons Aartsbisdom

Patroonsfeest van het klooster van de Heilige Johannes de Doper in Den Haag

Het patroonsfeest van het Klooster van de Heilige Johannes de Doper in Den Haag werd gevierd op zaterdag 30 juni 2023. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de Goddelijke Liturgie, omringd door geestelijken van het Aartsbisdom. De gezangen werden uitgevoerd door de monialen van het klooster,

Servische bisschop Maxim Vasiljevic in het Aartsbisdom België

In het kader van de voordrachtenkring “Orthodox Logos” van ons Aartsbisdom van België was de gastspreker Zijne Excellentie Bisschop Maximos Vasiljevic, hiërarch van het Patriarchaat van Servië in Californië, VS. De lezing vond plaats op 25 mei 2023, Hemelvaartsdonderdag, in het “Orthodox Centrum Ambiorix”. Op de ochtend van Hemelvaart, met toestemming en op aandringen van Zijne

Patroonsfeest van de Parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena in Brugge

Dit jaar werd het patroonsfeest van de Parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena met veel luister gevierd. De drie voorbije jaren zorgden telkens voor een donkere wolk omwille van het coronavirus en vorig jaar gezien het overlijden van de moeder van Metropoliet Athenagoras. Dit jaar werd het feest gevierd op de dag zelf van