Benelux logo
Greek logo

Gemeenschap van de Heilige Bonifacius en de Heilige Xenia

Metzelaarplein 3 - NL 7416 BV Deventer, Pays-Bas

  • Liturgische taal:
  • Datum van oprichting:
  • Site:
  • Εmail:

Gemeenschap van de Heilige Bonifacius en de Heilige Xenia

Adres:
Metzelaarplein 3 – NL 7416 BV Deventer, Pays-Bas

Clerus:
Aarspriester Théodore Van der Voort
Tel: + 31 570 625 521
email: [email protected]

Aarspriester Théodore Van der Voort
Tel: + 31 570 625 521
email: [email protected]