Benelux logo
Greek logo

Kapel van de Boodschap van Moeder Gods – Kain (7540)

Rue Albert 33, B-7540 Kain

Kapel van de Boodschap van Moeder Gods – Kain
Adres:
Rue Albert 33, B-7540 Kain

Diensten:
Weekdagen: 09u00, 11u00 en 14u00 – dienst van uuren, Vigilie om 18u00.
Zondag: Goddelijke liturgie twee keer per maand om 10u00.

Taal: frans

Clerus:
prêtre Francis Dermaux
tel. +32 69 22 91 41
gsm +32 495 38 35 94
email: [email protected]

Geestelijken:

 

priester Francis Dermaux
tél. +32 69 22 91 41
gsm +32 495 38 35 94
fdermaux[at]gmail.com