Benelux logo
Greek logo

Kapel van de Boodschap van Moeder Gods – Kain (7540)

Rue Albert 33, B-7540 Kain

Kapel van de Boodschap van Moeder Gods - Kain Adres: Rue Albert 33, B-7540 Kain Diensten: Weekdagen: 09u00, 11u00 en 14u00 - dienst van uuren, Vigilie om 18u00. Zondag: Goddelijke liturgie twee keer per maand om 10u00. Taal: frans Clerus: prêtre Francis Dermaux tel. +32 69 22 91 41 gsm +32 495 38 35 94 email: [email protected]
Geestelijken:   priester Francis Dermaux tél. +32 69 22 91 41 gsm +32 495 38 35 94 fdermaux[at]gmail.com