Benelux logo
Greek logo

Kapel van de Heilige Anna – Laken (1020)

Avenue des Trembles,1020 Bruxelles (Laeken)

Kapel van de Heilige Anna – Laken
Adres : Avenue des Trembles – 1020 Bruxelles (Laeken)

Taal : slavon en frans

Site-web : www.st-anne.be

Clerus :
priester Andrei Popa
tel: +32.496.027.591
Email:[email protected]

 

De kapel van de H.Anna, een echt kerkje met witte muren en een leien dak naast de gelijknamige bron, werd gesticht in de 15e-16e eeuw in het koninklijk park van Laken (Brussel) als pelgrimsoord. Daar er geen katholieke diensten meer in plaatsvonden, werd zij in 1973 ter beschikking gesteld van de Russische kerk, en na restauratie ingericht als orthodoxe kapel. Op 10 februari 1974 werd de kapel gewijd. De parochie is officieel erkend door de Belgische overheid

Rector:

priester Vladimir Bronnikov
tel : 0495.31.15.95
Email: [email protected]