Benelux logo
Greek logo

Orthodoxe Parochie van de Heilige Cornelius de Honderdman – Amersfoort (NL 3812 ST)

Mattias Withoosstraat 34, 3812ST Amersfoort

Telefoon 033-2452606

Kalender Griekse
Parochiefeest 13 september

Rector Aartspriester Stephan Bakker