Benelux logo
Greek logo

Parochie ter ere van de ikoon van de Moeder Gods “De Levenschenkende Bron” – Seraing (4100)

Rue Ferrer 73 4100 Seraing (Luik)

  • Liturgische taal: kerkslavisch
  • Datum van oprichting: 2006
  • Site:
  • Εmail: [email protected]
Parochie ter ere van de ikoon van de Moeder Gods "De Levenschenkende Bron" - Seraing (4100) Adres:  Rue Ferrer 73 4100 Seraing Taal: slavisch Dienstenrooster: Zondag: Goddelijke liturgie om 10u00. Clerus : priester Alexandre Kurjatkin tel. +32 16 44 52 64 gsm +32 471 57 21 90
De opening van de parochie vond plaats op 29 oktober 2006. De eerste Goddelijke liturgie werd gecelebreerd door de aartsbisschop van Brussel en België Simon, samen met geestelijken en gasten van het aartsbisdom. De eerste collecte voor de stichting van een eigen kerk gaat terug tot maarliefst 1991. In juni dit jaar kon na lange zoektochten een gebouw voor de geplande kerk aangekocht worden.
Geestelijken: priester Alexander Kurjatkin tel: +32 16 44 52 64 gsm: +32 471 57 21 90   diaken Igor Luchko email: [email protected]