Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Aartsengel Michaël – Bergen (7000)

Place des Martyrs 11-bis, 7000 Mons (Bergen) - België

  • Liturgische taal: kerkslavisch
  • Datum van oprichting: 2009
  • Site:
  • Εmail: [email protected]
Parochie van de Heilige Aartsengel Michaël - Bergen Adres: Place des Martyrs 11-bis, 7000 Mons (Bergen)  Diensten: Elke weekend op zaterdag of op zondag. Het uurrooster in het Russisch. Clerus: priester Alexandre Nitchiporuk mob. +32 478 342 799 [email protected]
Op Lazaruszaterdag 11 april 2009 werd door de aartsbisschop van Brussel en België Simon, in concelebratie met geestelijken van het aartsbisdom, de eerste Goddelijke liturgie gecelebreerd in de nieuw geopende parochie van de Russisch-Orthodoxe kerk in Bergen toegewijd aan de Heilige Aartsengel Michaël.
Geestelijkheid: priester Alexandre Nitchiporuk mob. +32 478 342 799 [email protected]