Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Drieëenheid – Montignies-sur-Sambre (6080)

Chaussée de Charleroi 436 B-6080 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

  • Liturgische taal: Kerkslavisch
  • Datum van oprichting: 2002
  • Site:
  • Εmail: [email protected]
Parochie van de Heilige Drieëenheid - Montignies-sur-Sambre Adres : Chaussée de Charleroi, 436 B-6080 Montignies-sur-Sambre Site web : http://www.podvorje.com/charleroi/contacts.htm Diensten: Zaterdag  om 10u00. Taal : slavisch Clerus : Aartspriester Pavel Nedossekine Rue Léon Lepage 35 - 1000 Bruxelles tel/fax 02 513 51 13 email: [email protected]  
De Russisch orthodoxe parochie van Charleroi bestaat al ongeveer 80 jaar. Bij de stichting van de parochie aan het begin van de vorige eeuw, speelden de officieren van het Kornilov-regiment, die naar België geëmigreerd waren en in Charleroi woonden, een belangrijke rol. Stilaan is de gemeenschap gegroeid en heeft het gebouw aangeschaft waar de diensten tegenwoordig plaatsvinden. Tot 2002 bevond de parochie zich in de jurisdictie van het Russisch Aartsbisdom van het Patriarchaat van Constantinopel. Bij beslissing van de Heilige Synode van 26 december 2003 werd ze opgenomen in de Russisch Orthodoxe Kerk van het Patriarchaat van Moskou, en door decreet van de Heilige Synode van 25 maart 2004 maakt de parochie van de Heilige Drieëenheid deel uit van het bisdom van Brussel en België.
Geestelijken: aartspriester Pavel Nedossekine Léon Lepagestraat 33-35, 1000 Brussel tel/fax: +32.2. 513.51.13 [email protected]